-     0917 67 60 68

Top Banner 4

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Link Tài Liệu Đính Kèm

Ngày 21/05/2019, tại văn phòng Công Ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái – KĐT Mỹ Gia, Đường Phong Châu, Xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm:

-         Ông Trần Thanh Hải – Trưởng ban

-         Ông Bùi Thế Quang – Thành viên

-         Bà Trần Trương Thanh Vy – Thành viên

          Link tài liệu đính kèm

 

 

 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái. Chi tiết như sau:

Thời gian

9g00, thứ Ba, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Địa điểm

Văn phòng DV2, đường số 12, Khu đô thị Mỹ Gia, đường Phong Châu, thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Link Tài liệu đính kèm    

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025. Quy hoạch đã xây dựng cũng như các định hướng phát triển đô thị của TP. Nha Trang trong thời gian đến hướng tới mục tiêu phát huy lợi thế cạnh tranh.