-     0917 67 60 68

Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái được thành lập năm 2007 với cổ đông sang lập chính là qũy đầu tư VinaLand thuộc tập đoàn VinaCapital quản lý, nhằm mục tiêu đầu tư vào khu đô thị mới Mỹ Gia hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Với vốn điều lệ 596 tỷ đồng ngay từ khi thành lập, đó là thể hiện sự cam kết cho sự phát triển khu đô thị phía Tây thành phố Nha Trang này, một trong những dự án quan trọng của Tỉnh Khánh Hòa và TP Nha Trang trong định hướng phát triển và đưa trung tâm hành chính về khu vực này.