-     0917 67 60 68

Lể Bàn Giao Sổ Hồng Gói 2 - Khu Đô Thị Mỹ Gia

Chương trình hoạt động mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1.6 được tổ chức tại khu đô thị Mỹ Gia được KVG tổ chức